Το ασφαλιστικό αυτό πρόγραμμα καλύπτει τις αποζημιώσεις που μπορεί να κληθεί να καταβάλει μία επιχείρηση σε κάθε τρίτο για υλικές ζημίες που υφίσταται ή ατύχημα που μπορεί να υποστεί ενώ κάνει χρήση των εγκαταστάσεών της, είτε πρόκειται για καταστήματα, σταθμούς αυτοκινήτων, καφετέριες, κινηματογράφους, θέατρα κλπ.  Επίσης, προσφέρει καλύψεις της ευθύνης του εργοδότη για καταβολή αποζημιώσεων στο προσωπικό από εργατικά ατυχήματα. Τέλος, αποσκοπεί να καλύψει την ευθύνη μίας επιχειρήσεως για καταβολή αποζημιώσεων υλικών ζημιών ή βλαβών της υγείας που μπορεί να προκληθούν από ένα ελαττωματικό προϊόν που τίθεται σε κυκλοφορία, την ευθύνη για το οποίο έχει η επιχείρηση.