Προγράμματα που αποσκοπούν να καλύψουν υλικές ζημίες τόσο του κτιρίου που στεγάζει την επιχείρησή σας όσο και των εμπορευμάτων και του εξοπλισμού που βρίσκεται εντός αυτής. Μπορούν να συνδυαστούν με κάλυψη ζημιών των περιουσιακών στοιχείων μίας επιχειρήσεως από πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα, κλοπή ή ληστεία, φυσικά φαινόμενα όπως η πλημμύρα, η καταιγίδα ή η θύελλα, ζημίες από θραύση κρυστάλλων κ.α.