Καλύψεις για κάθε είδους ατύχημα, εργατικό, τροχαίο κλπ., που αποσκοπεί να παράσχει αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος και βλάβη της υγείας. Μπορεί να συνδυαστεί με ασφάλιση υγείας και απώλειας εισοδήματος για πληρέστερη κάλυψη.