Οι ομαδικές ασφαλίσεις είναι προγράμματα ασφαλίσεως μεγάλου αριθμού ατόμων, όπως το σύνολο των απασχολουμένων  σε μία επιχείρηση, αντί ενός ενιαίου ομαδικού ασφαλίστρου.  Οι παρεχόμενες καλύψεις είναι: Υγείας, Ζωής και Συνταξιοδοτικού Προγράμματος.