Ασφάλεια Ζωής

Η ασφάλεια Ζωής είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσει κανείς την οικογένεια του. Δίνεται εφάπαξ ποσό στους δικαιούχους για να καλύψουν τις οικονομικές ανάγκες που προκύπτουν από την απώλεια του ασφαλιζόμενου.

 


Ασφάλεια Υγείας

 Ασφάλεια Υγείας

Ολοκληρωμένα προγράμματα υγείας και νοσοκομειακής περιθάλψεως, που δίδουν τη δυνατότητα καλύψεως όλων των εξόδων νοσηλείας για ασθένεια ή και ατύχημα σε Ελλάδα και Εξωτερικό, με δυνατότητα προσβάσεως σε δίκτυο ιδιωτικών και κρατικών κλινικών, διαγνωστικών κέντρων και ιατρών. Μπορεί να συνδυαστεί και με τη συμπληρωματική χορήγηση επιδομάτων υγείας.

 


Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

 Σύνταξη

Αποταμιευτικά προγράμματα με σκοπό την καταβολή εφάπαξ ποσού κατά τη συνταξιοδότηση ή τακτικών περιοδικών παροχών που συμπληρώνουν την παρεχόμενη από τα ασφαλιστικά ταμεία σύνταξη.

 


Ασφάλεια Εισοδήματος

 Ασφάλεια Εισοδήματος

Ασφαλιστικό πρόγραμμα με εφάπαξ ή μηνιαία πρόσοδο σε περίπτωση μερικής ή ολικής ανικανότητας για εργασία.

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ


 Ασφάλεια Κατοικίας

Ασφαλιστικά προγράμματα προστασία της κατοικίας σας από κινδύνους σεισμού, έντονων καιρικών φαινομένων, βραχυκλώματος και κλοπής.


 Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας που περιλαμβάνουν καλύψεις για μερική ή και ολική κλοπή, θραύση κρυστάλλων, φωτιά,  φθορές στο όχημα από ατομικές ή συλλογικές κακόβουλες ενέργειες, φυσικά φαινόμενα, πλήρης Οδική βοήθεια, κ.α.


 Ασφάλεια Μηχανής

Ασφάλεια μοτοσυκλέτας στις καλύτερες τιμές της αγοράς.


Aσφάλιση Κατοικιδίων

Παροχές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης για τα ζωάκια σας.

Αστική Ευθύνη και νομική προστασία ιδιοκτήτη κατοικίδιου.


Ασφάλεια Ποδηλάτου

Κλοπή ποδηλάτου, Αστική Ευθύνη, Οδική βοήθεια.

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Αποκτήστε ταξιδιωτική ασφάλιση τώρα!
Επειδή σε κάθε σας ταξίδι μπορούν να συμβούν και απρόοπτα, η Epic Insurance διαθέτει Ταξιδιωτικά  προγράμματα για να σας προστατεύσει από μια σειρά πιθανών προβλημάτων.

Σας παρέχει κάλυψη, από απρόοπτα γεγονότα, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, σε ταξίδι αναψυχής ή επαγγελματικό όπως:

•    Ακύρωση ταξιδιού
•    Αποζημίωση συνεπεία απώλειας, ζημιάς ή κλοπής αποσκευών.
•    Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες και δαπάνες νοσηλείας σε περίπτωση ασθένειας και ατυχήματος
•    Μεταφορά του ασφαλιζόμενου
•    Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ανικανότητας συνεπεία ατυχήματος
•    Επαναπατρισμός
•    Εισιτήριο έκτακτης επιστροφής συνοδού
•    Μεταβίβαση μετρητών
•    Έξοδα διερμηνείας


 Αστική Ευθύνη

Καλύψεις για κάθε πρόκληση υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών από αμέλεια, για τις οποίες ο ασφαλισμένος υποχρεούται να αποζημιώσει τον ή τους παθόντες. Δεν περιλαμβάνει αποζημιώσεις για ζημίες που προκλήθηκαν με δόλο του ασφαλισμένου.

 


Ασφάλεια Σκάφους

Καλύψεις που συνδυάζουν την ευθύνη αποζημιώσεως τρίτων για υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες, συμπεριλαμβανομένης και της απώλειας ζωής από την κίνηση του σκάφους, κάλυψη αποζημιώσεων για θαλάσσια ρύπανση, επιθαλάσσια αρωγή, αποζημίωση για τις υλικές ζημίες του σκάφους από κινδύνους της θάλασσας, πυρκαγιά, έκρηξη, κλοπή, κακόβουλες ενέργειες, αμέλεια του χειριστή και απώλεια του συστήματος πλεύσης από πρόσκρουση. Μπορεί να συνδυαστεί με παροχή άμεσης ιατρικής βοήθειας και νομική προστασία.


Νομική Προστασία

Ολοκληρωμένα προγράμματα νομικής προστασίας, που περιλαμβάνουν κάλυψη παραστάσεων σε δικαστήρια, δηλαδή δικηγορικών αμοιβών, δικαστικών δαπανών όπως το δικαστικό ένσημο, οι αμοιβές δικαστικών επιμελητών, πραγματογνωμόνων, η επιδίκαση δικαστικής δαπάνης και μπορούν να συνδυαστούν με την επαγγελματική δραστηριότητα του ασφαλισμένου.

 


'Αμεση Βοήθεια Epic Insurance

 Άμεση Βοήθεια

Καλύψεις για κάθε οδική, ταξιδιωτική ή ιατρική ανάγκη.

Η οδική βοήθεια περιλαμβάνει παροχή αρωγής σε κάθε περίπτωση βλάβης ενός οχήματος με επιτόπου αποκατάστση βλαβών ή μεταφορά σε εξειδικευμένα συνεργεία της επιλογής του ασφαλισμένου.Η ταξιδιωτική βοήθεια παρέχει κάλυψη για κάθε απρόοπτο ενός ταξιδιώτη κατά τις μετακινήσεις του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Και η άμεση ιατρική βοήθεια παρέχει ιατρικές υπηρεσίες από εξειδικευμένο προσωπικό και μεταφορά με κάθε μέσο, όπως π.χ. ασθενοφόρο, ελικόπτερο κλπ. σε εξειδικευμένες μονάδες παροχής ιατρικής βοήθειας.

 


Ασφάλεια Ατυχήματος

 Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος

Καλύψεις για κάθε είδους ατύχημα, εργατικό, τροχαίο κλπ., που αποσκοπεί να παράσχει αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος και βλάβη της υγείας. Μπορεί να συνδυαστεί με ασφάλιση υγείας και απώλειας εισοδήματος για πληρέστερη κάλυψη.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save