Ασφαλιστικές καλύψεις για ζημίες ή απώλεια φορτίων ή αγαθών που μεταφέρονται οδικώς, αεροπορικώς ή δια θαλάσσης.