Καλύψεις που συνδυάζουν την ευθύνη αποζημιώσεως τρίτων για υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες, συμπεριλαμβανομένης και της απώλειας ζωής από την κίνηση του σκάφους, κάλυψη αποζημιώσεων για θαλάσσια ρύπανση, επιθαλάσσια αρωγή, αποζημίωση για τις υλικές ζημίες του σκάφους από κινδύνους της θάλασσας, πυρκαγιά, έκρηξη, κλοπή, κακόβουλες ενέργειες, αμέλεια του χειριστή και απώλεια του συστήματος πλεύσης από πρόσκρουση. Μπορεί να συνδυαστεί με παροχή άμεσης ιατρικής βοήθειας και νομική προστασία.