Ασφάλειες Μεταφορών

Ασφάλεια Μεταφορών

Ασφαλιστικές καλύψεις για ζημίες ή απώλεια φορτίων ή αγαθών που μεταφέρονται οδικώς, αεροπορικώς ή δια θαλάσσης.

 ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

 

 


Ασφάλεια Περιουσίας Επιχείρησης

Προγράμματα που αποσκοπούν να καλύψουν υλικές ζημίες τόσο του κτιρίου που στεγάζει την επιχείρησή σας όσο και των εμπορευμάτων και του εξοπλισμού που βρίσκεται εντός αυτής. Μπορούν να συνδυαστούν με κάλυψη ζημιών των περιουσιακών στοιχείων μίας επιχειρήσεως από πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα, κλοπή ή ληστεία, φυσικά φαινόμενα όπως η πλημμύρα, η καταιγίδα ή η θύελλα, ζημίες από θραύση κρυστάλλων κ.α.

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

 


 

Ομαδική ασφάλιση

Ομαδική Ασφάλιση

Οι ομαδικές ασφαλίσεις είναι προγράμματα ασφαλίσεως μεγάλου αριθμού ατόμων, όπως το σύνολο των απασχολουμένων  σε μία επιχείρηση, αντί ενός ενιαίου ομαδικού ασφαλίστρου.  Οι παρεχόμενες καλύψεις είναι: Υγείας, Ζωής και Συνταξιοδοτικού Προγράμματος.

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

 


 

Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων

Το ασφαλιστικό αυτό πρόγραμμα καλύπτει τις αποζημιώσεις που μπορεί να κληθεί να καταβάλει μία επιχείρηση σε κάθε τρίτο για υλικές ζημίες που υφίσταται ή ατύχημα που μπορεί να υποστεί ενώ κάνει χρήση των εγκαταστάσεών της, είτε πρόκειται για καταστήματα, σταθμούς αυτοκινήτων, καφετέριες, κινηματογράφους, θέατρα κλπ.  Επίσης, προσφέρει καλύψεις της ευθύνης του εργοδότη για καταβολή αποζημιώσεων στο προσωπικό από εργατικά ατυχήματα. Τέλος, αποσκοπεί να καλύψει την ευθύνη μίας επιχειρήσεως για καταβολή αποζημιώσεων υλικών ζημιών ή βλαβών της υγείας που μπορεί να προκληθούν από ένα ελαττωματικό προϊόν που τίθεται σε κυκλοφορία, την ευθύνη για το οποίο έχει η επιχείρηση.

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

 


Άλλες Γενικές Ασφάλειες

Κάθε μορφής ζημία που δεν καλύπτεται από τα συνήθη ασφαλιστικά προγράμματα εμπίπτει στην κατηγορία αυτή. Μερικά παραδείγματα είναι η ασφάλιση χρηματαποστολών, καθώς και η κλοπή περιεχομένου χρηματοκιβωτίου. Επίσης, η ασφάλιση έργων τέχνης είτε αυτά βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές, γκαλερί ή ιδρύματα και παρέχει προστασία για κάθε είδους ζημία ή φθορά αυτών από κάθε πιθανή αιτία, όπως φωτιά, φυσικά φαινόμενα, κακόβουλες ενέργειες κλπ.καθώς και για απώλεια από κλοπή ή ληστεία.

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

 


 

 

Save

Save

Save