Ασφάλεια Ζωής:

Η ασφάλεια Ζωής είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσει κανείς την οικογενειά του. Δίνεται εφάπαξ ποσό στους δικαιούχους για να καλύψουν τις οικονομικές ανάγκες που προκύπτουν από την απώλεια του ασφαλιζόμενου.

Ασφάλεια Υγείας:

Ολοκληρωμένα προγραμμάτα υγείας και νοσοκομειακής περιθάλψεως, που δίδουν τη δυνατότητα καλύψεως όλων των εξόδων νοσηλείας για ασθένεια ή και ατύχημα σε Ελλάδα και Εξωτερικό, με δυνατότητα προσβάσεως σε δίκτυο ιδιωτικών και κρατικών κλινικών, διαγνωστικών κέντρων και ιατρών. Μπορεί να συνδυαστεί και με τη συμπληρωματική χορήγηση επιδομάτων υγείας.