Ολοκληρωμένα προγράμματα νομικής προστασίας, που περιλαμβάνουν κάλυψη παραστάσεων σε δικαστήρια, δηλαδή δικηγορικών αμοιβών, δικαστικών δαπανών όπως το δικαστικό ένσημο, οι αμοιβές δικαστικών επιμελητών, πραγματογνωμόνων, η επιδίκαση δικαστικής δαπάνης και μπορούν να συνδυαστούν με την επαγγελματική δραστηριότητα του ασφαλισμένου.